Vstupovat do posilovny pouze po zaplacení vstupu nebo po prokázání se platnou permanentkou.

Řídit se pokyny a radami instruktorů fitness centra.

Nevstupovat do prostor určených pouze pro personál fitness centra.

Ale jinak se můžete cítit jako doma...
Návštěvník je povinen
Naše fitness centrum odpovídá za řádné udržování strojů a náčiní, aby se Vám dobře a bezpečně cvičilo.

Naše fitness centrum neodpovídá za zranění způsobena špatnou metodikou cvičení, neodborným zacházením s vybavením fitness centra, nebo v důsledku špatného zdravotního stavu návštěvníka.

Naše fitness centrum neodpovídá za ztracené věci mimo uzamčené skříňky, a za cennosti mimo uzamčené bezpečnostní boxy.
Odpovědnost
Klienti cvičí na vlastní zodpovědnost s přihlédnutím ke své výkonnosti a zdravotnímu stavu.

Neodnášejte nic co není vaše, protože když si u nás někdo něco zapomene, rád se pro to vrátí.

Neničte zařízení fitness centra, slouží to ostatním, když už ne vám.

Po mě potopa!? Ale kdepak, takovým rádi zrušíme členství bez náhrady, pro blaho ostatních slušných návtěvníků...
Samozřejmost
Po ukončení cvičení sundávejte kotouče a ukládejte nářadí na určená místa.

Při cvičení s vyššími váhami vždy cvičte se záchranou, neriskujte zranění nebo ohrožení ostatních cvičenců.

Nerušte ostatní při tréninku, buďte slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness centra.

Chlapi, přece nechcete, aby ty těžké činky za vás uklidily holky. A ani zvířecí řev není důkazem chlapství...
Ohleduplnost
Ke cvičení používejte čistou sportovní obuv a oblečení.

Při cvičení používejte ručník, a nenechávejte po sobě pot na lavičkách a přístrojích.

Prosíme používejte v rámci osobní hygieny nějaký ten deodorant.

Chcete přeci, aby ty pohledy na vás byly kvuli tomu jak dobře vypadáte, a ne kvuli vaší hygieně...
Hygiena
Zmocni se příležitosti! Je čas dostat se do nejlepší formy svého života.
Máme pro tebe první vstup ZDARMA, během kterého si vše můžeš vyzkoušet v neomezeném čase! Stačí, aby si nám na sebe nechal kontakt.
6.45 - 22.00
9.00 - 21.00
Po - Pá:
So - Ne:
Získat první vstup zdarma
©2022 Fitness Star. Všechna práva vyhrazena.